Κάντε την εργασία σας αυτόματη και γρήγορη!

Βιομηχανικοί Δονητές

Επιφάνειας, Ρεύματος, Αέρος ή Ηλεκτρομαγνητικοί
Άριστη Ποιότητα
Εξαιρετική Αντοχή
Πολλές Βιομηχανικές Εφαρμογές

Εργασίες που εκτελούν

 • Κίνηση υλικών
 • Μεταφορά υλικών
 • Συμπύκνωση υλικών
 • Προώθηση υλικών
 • Διαχωρισμό υλικών
 • Πολλές ακόμη εφαρμογές!

Εφαρμογές

 • Εκχιονιστικά – «Αλατιέρες»
 • Σιλό
 • Κόσκινα
 • Σέσουλες
 • Ιμάντες κινήσεως
 • Προκατασκευές

Εφαρμογές στη βιομηχανία.