Βιομηχανικοί Δονητές

Ενέργειες που εκτελούν:

 • Κίνηση υλικών
 • Μεταφορά υλικών
 • Συμπύκνωση υλικών
 • Προώθηση υλικών
 • Διαχωρισμό υλικών

Εφαρμόζονται στα μηχανήματα:

 • Εκχιονιστικά – «Αλατιέρες»
 • Σιλό
 • Κόσκινα
 • Σέσουλες
 • Ιμάντες κινήσεως
 • Προκατασκευές
Εφαρμογές στη βιομηχανία